อุโบสถเก่าแก่กลางน้ำ วัดหมื่นไวย อายุกว่า 300 ปี

กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานมากมายในประเทศไทยซึ่งได้มีเพจเฟสบุ๊กชื่อ นักรบตะวันออก ได้โพสต์ภาพของอุโบสถกลางน้ำ ที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงาม หลายๆสถานที่มีอายุหลายร้อยปี เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยา ซึ่งให้คุณค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูชม

ซึ่งวัดหมื่นไวย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มีความโดดเด่นคือ มีพระอุโบสถกลางน้ำ อายุกว่า 300 ปี ซึงคงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางเลไลยก์ และพระธาตุจุฬามณี และทางเพจเฟสบุ๊กก็ได้ระบุข้อความไว้ว่า วัดหมื่นไวยอุโบสถกลางน้ำ อายุกว่า 300 ปี ในจังหวัดนครราชสีมา สร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นจุดเด่นของวัดเลยทีเดียว ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปูนปั้นปางเลไลยก์ และพระธาตุจุฬามณี

ด้วยลักษณะของอุโบสถเป็นแบบก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานอุโบสถก่อเป็นแนวโค้งที่เรียกตามเชิงช่างว่า “หย่อนท้องช้าง” หรือ “หย่อนท้องสำเภา” อันเป็นหนึ่งในลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่สามารถพบเห็นได้ตามวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ

ในเขตกำแพงเมืองและว่ากันว่า อิฐที่ใช้ก่อสร้างฐานและผนังพระอุโบสถ์นั้นเป็นอิฐก้อนใหญ่แบบเดียวกับที่ใช้ก่อสร้างกำแพงเมืองเก่า โดยภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิเยก์ ปางเลไลยก์ พระพุทธปูนปั้นลงรักปิดทองที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างมาก

โพสต์

แหล่งที่มา : นักรบตะวันออก

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com