พลังศรัทธาชาวไทยนับแสน วันแห่พระอุปคุต เปิดงานพระธาตุพนม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสยาม ศิริมงคล ผวจ นครพนม นำข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว พลังศรัทธาทั้งชาวไทย ข้าโอกาสองค์พระธาตุพนม ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ แห่พระอุปคุต

ซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ สืบทอดมาแต่โบราณ โดยจะประกอบขึ้นในช่วงเช้า ก่อนการเปิดงานวันแรกของงานนมัสการองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี ภายในบรรจุพระอรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ถือเป็นบุญใหญ่ของชาวอีสาน ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี 2519

โดยมีความเชื่อกันว่าก่อนที่จะเริ่มงานนมัสการวันแรก จะต้องมีการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ตามประเพณีความเชื่อคือ อัญเชิญองค์พระอุปคุตมาปกปักษ์รักษา ให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด 9 วัน 9 คืน เช่นเดียวกันในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีพลังศรัทธาประชาชน นักท่องเที่ยว ข้าโอกาสพระธาตุพนม มาร่วมพิธีนับแสนคน

 

สำหรับงานนมัสการองค์พระธาตุพนม จัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี หรือในช่วงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 วันแรม 1 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นงานบุญประเพณีใหญ่ของชาวอีสาน ที่สืบสอดกันมายาวนานตั้งแต่ปี 2519 นาวนานกว่า 40 ปี จากนั้นจึงได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองบูชาองค์พระธาตุพนม จนสืบทอดมาถึงปัจจุบันทุกปี ที่สำคัญถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ส่งผลดีทั้งการท่องเที่ยว และสร้างเศรษฐกิจ ส่วนยอดทำบุญมีพลังศรัทธาร่วมบริจาค ปีละไม่ต้ำกว่า20-30 ล้านบาท

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com