Home ธรรมะสุขใจ เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว ยิ่งทำยิ่งดี โชคลาภถามหา โรคภัยไม่เข้าใกล้

เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว ยิ่งทำยิ่งดี โชคลาภถามหา โรคภัยไม่เข้าใกล้

2 second read
0
0
409

คนที่ทำบุญบ่อย มักจะมีเทวดาประจำตัวคอยคุ้มครอง สำหรับการบูชาเทวดาประจำตัวนั้นไม่ยาก เพียงแค่ท่องบทสวดและกรวดน้ำให้ท่าน หมั่นทำอยู่ประจำท่านจะรักและคุ้มครอง อีกทั้งบรรดาลโชคใหเ

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ที่ให้แง่คิดดีๆ กับเราการทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้นเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง

ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ เรื่องที่ประสบปัญหา ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใดก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศล

ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะอย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้ โปรดกลายเป็นโภคทรัพ ย์ ตามที่ท่านปราถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุบุญ

การกรวดน้ำลงดินกุศล จะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งคือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดิน ที่โคนต้นไม้การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคา และ พระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอ ดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

วิธีขอขมาเทวดารักษาตัว

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวาอังคะเทวา อาคันตุกะเทวะต า รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาต าปิตุโร อะโ ร คะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพขอ พระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อ ดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขาๅยของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่าน มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ

ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดจากอันตราย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขๅย ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

แหล่งที่มา : siamama.com

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

เช็กดวงการลุ้นโชค ระดับความโชคดีในการເสี่ยงโชคของแต่ละราศี

สำหรับการເสี่ยงดวง ເสี่ยงโชค ดวงของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน โดยวันนี้เรานำคำทำนายทายทักจากหมอ…