เตรียมเฮ สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 3,000 บาท

สำหรับข่าวที่ทุกคนรอคอยสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุที่หลายๆคนกำลังรอว่า ครม จะอนุมัติหรือไม่ สำหรับผู้ที่เห็นด้วยและต้องช่วยกันสนับสนุนการเสนอร่างกฎหมายนี่ สามารถร่วมได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงชื่อ

2.พิมพ์แบบฟอร์มออกมากรอกรายชะเอียดให้ครบ (แต่ยังไม่ต้องใส่วันที่ เพราะช่วงนี้กำลังรวบรวมรายชื่อ เอาไว้ได้วันแน่นอนทางเราจะค่อยใส่วันที่ทีเดียว)

3.แนบสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็นผู้สนับสนุน (อย่าลืมขีดครีมสำเนาบัตรว่าใช้สำหรับ(ร่าง)กฎหมายบำนาญแห่งชาติ เท่านั้น)

4.ใส่ซองติดแสมป์ส่งมาที่ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ 48 ทับ 282 3 ซ รามคำแหง แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง กทม 10240

ภาคประชาชนในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จึงผลักดันร่างกฎหมาย พรบ บำนาญแห่งชาติ เพื่อยกระดับให้ประชาชนทุกคนเมื่ออายุถึง 60 ปี จะสิทธิได้รับบำนาญแห่งชาติอย่างเสมอภาคภคกัน และให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยภาคประชาชนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ฯลฯ คอยทำกับทิศทาง เช่น ช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทำแผนแม่บทเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่างๆ ที่ซ้ำซ้อนมาพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้า

ทั่งนี้ ในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายดังกล่าวในมาตรา 25 กำหนดให้คณะกรรมการประกาศรับเปลี่ยนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นบำนาญแห่งชาติภายใน 180 วัน หลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือ เปลี่ยนเงินจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 ถึง 1000 บาท เป็น 3000 บาทขึ้นไปต่อเดือนอ้างอิงตามเส้นความจน ตั้งคณะกรรมการกลางกำหนดแผนแม่บท จัดสรรงบให้เพียงพอ เพื่อให้การจ่ายบำนาญแห่งชาติเป็นไปได้โดยสะดวก เพียงพอ

แหล่งที่มา : TEWAN CHANNEL

  • เรียบเรียงโดย : tubesmile.com