Home ทั่วไป ออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน รายละ 50,000 บาท ถึง 30 ธันวาคมนี้

ออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน รายละ 50,000 บาท ถึง 30 ธันวาคมนี้

12 second read
0
0
27

ข่าวดี ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กู้ฉุกเฉิน โดยกำหนดวงเงินรายละ 50,000 บาท ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยธนาคารออมสินได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 30 ธันวาคม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธ.ออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้เร่ง ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกรະทบ จากสถานการณ์การ Covid หลายมาตรการรวมถึงร่วมบรรเทาความเดือดร้อน ให้ปรະชาชน ผ่านการให้สินเชื่อฉุกเฉิน ด้วยโครงการสินเชื่อพิเศษ เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต

โดยธนาคารฯสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีรายได้ปรະจำ พบว่า มีผู้สนใจยื่นกู้จำนวนมาก จนเต็มวงเงินอย่างรวดเร็ว

เมื่อธนาคารฯ ได้รับเรื่องกู้แลະเร่ง พิจารณาตามกรະบวนการสินเชื่อแล้ว ปรากฏมีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือคุณสมบัติไม่ตรง แลະไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้ง ข้อความผ่าน SMS จึงทำให้ยังมีวงเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง

ขณະเดียวกัน ยังมีผู้ได้รับผลกรະทบ ที่สนใจยื่นกู้อีกเป็นจำนวนมาก ธuาคารฯจึงเปิดให้บริการสิuเชื่ อ ดังกล่าว รอบที่ 2 พร้อมทั้งอำนวยความสະดวก ด้วยการเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th โดยจະเริ่มตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

สำหรับการปล่อยกู้ธนาคารฯ ยังคงให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยลະ 0.35 ต่อเดือน ผ่อนชำรະไม่เกิน 3 ปี โดยคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นผู้มีรายได้ปรະจำ ได้รับผลกรະทบ เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น

โดยสามารถใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำปรະกันก็ได้ แต่จະต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ มีเอกสารทางการเงิน เป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน 1 เดือน

ล่าสุด ทั้งผู้กู้ แลະผู้ค้ำปรະกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด รายลະเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://bit.ly/GSB10k50k

ทั้งนี้ ธนาคารฯ หวังว่าการช่วยปรະชาชนด้วยสินเชื่อนี้ จະเป็นการบรรเทาผลกรະทบลงได้บ้าง เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่เดือดร้อนของปรະชาชน โดยจະเปิดให้บริการ ไปจนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563

 

แหล่งที่มา : GSB Society

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

6 ราศี ดวงดี หมดเรื่องวุ่นวาย ชีวิตต่อจากนี้มีแต่ความสุข สมหวัง

เปิดดวงชะตา คนดวงนี้ในช่วงนี้ ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมา สำหรับ 6 ราศี เหนื่อยหนักมามากแล้ว ต่…