Home ธรรมะสุขใจ ชีวิตติดขัด ทำมาหากินไม่ขึ้น ลองทำตามวิธีนี้ดู รับรองดีขึ้นทันตาเห็น

ชีวิตติดขัด ทำมาหากินไม่ขึ้น ลองทำตามวิธีนี้ดู รับรองดีขึ้นทันตาเห็น

3 second read
0
0
1,477

วันนี้ขอนำบทสวด บทแผ่เมตตา เพื่ออุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มีมาแต่ชาติปางก่อน รู้หรือไม่ว่า ชีวิตติดขัด ทำมาหากินไม่ขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวร หากเป็นแบบนั้นแก้ได้ด้วยวิธีแผ่เมตตา

ซึ่งการสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เพื่อนๆควรทำกันทุกวัน เราจึงรวบรวมเอาบทแผ่เมตตามาไว้ให้เพื่อนๆได้นำไปใช้กัน ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบยาวและแบบสั้น สามารถเลือกกันได้ตามถนัดเลย

บทแผ่เมตตาไปสู่ผู่อื่น

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขการสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด ฯ

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตๅย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพย าปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

คาถาแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเว รีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

 

แหล่งที่มา : sanook.com

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

หลวงพ่อจรัญท่านสอน 10 วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ทำแล้วดี เจริญก้าวหน้า

พ่อแม่คือผู้มีพระคุณ สิ่งหนึ่งที่เราทราบกันดี แต่วันนี้เรามีวิธีให้หนี้พ่อแม่ มาบอก หลวงพ่…