Home ธรรมะสุขใจ ชะตาชีวิตดีขึ้น คิดหวังสิ่งใดก็เป็นจริง เพียงอธิฐานวันละ 5 นาที

ชะตาชีวิตดีขึ้น คิดหวังสิ่งใดก็เป็นจริง เพียงอธิฐานวันละ 5 นาที

5 second read
0
0
93

อีกหนึ่งวิธี เพิ่มศิริมงคลให้ตัวเอง ทำแค่วันละ 5 นาที ชีวิตที่ติดขัดจะราบรื่น อะไรที่ร้ายจะเปลี่ยนเป็นดี  ด้วยการอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือ สวดก่อนนอนก็ได้ วิธีนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เห็นทันตาดีขึ้นจริงๆ

ให้อธิฐานหน้าพระพุทธรูปตอนเช้า หรือ สวดบทนี้ก่อนนอน

นะโม 3 จบ สั พพั ง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือพล าดพลั้ ง ล่วงเกิน บิดาและมารดา

ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกๆ พระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่ง ศั ก ดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย และรวมถึงผู้มีพระคุณ

ท่านเจ้ากรรม นายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ขอจงได้โปรด อโหสิกรรมแก่ ข้าพเจ้าด้วยเทอญ หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วๆ ไป ขอถอนคำอธิษฐานที่จะติดตามคู่ในอดีต

ขอจงต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระแก่กัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตน ในทางที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น จงบรรดาลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา

อุปสรรคใดๆ หรือโรคภัยใดๆ ขอให้มลาย สิ้นหายไป ขอให้ข้าพเจ้านั้น มีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญและหากมีผู้ใดเคยสร้างเวร สร้างกรรมกับข้าพเจ้า จะชาติ ใดภพ ใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้ ความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาป แช่งขอให้พ้นนsกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมด้วยเทอญ

เมื่อใดที่ใจของเราผูกเวร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบเพียงศัตรูแต่หากเมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใด เราจะเจอแต่มิตรไมตรีที่ดีๆ

เมื่ออธิฐานเสร็จแล้ว ให้ตั้งจิตให้สงบ หากทำเป็นประจำทุกวันชีวิตจะดีขึ้น แนะเพิ่มเติมว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสไปทำบุญมห้กรวดน้ำเป็นประจำ รับรองว่าชีวิตจะไม่ติดขัด เปลี่ยนหนักให้เป็นเบาได้

 

แหล่งที่มา : sabaisabuy.com, bangpunsara.com

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

หมอช้างทักแรง!! ดวงชะตาเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อ 2 ราศี รู้แล้วให้ระวัง

หลายคนรู้จักกันดีกับ หมอช้าง ทศwร ศรีตุลา ต้องบอกว่าเป็นหมอดูที่แม่นมากๆ มีชื่อเสียงอันดับ…