Home ธรรมะสุขใจ ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ชีวิตดีทันตา

ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ชีวิตดีทันตา

5 second read
0
0
169

ในแต่ละวันเราอาจจะทำผิดต่อเจ้าที่ เจ้าทาง หรือมีเจ้ากรรมนายเวรติดตาม สิ่งนี้มักจะทำให้ชีวิตติดขัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การเงิน การงาน ดังนั้น การขอขมาเจ้ากรรมนายเวร จะช่วยแก้สิ่งที่ติดขัดได้

เรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ใครที่ทำอะไรก็ติดขัด ชีวิตไม่ราบรื่น วันนี้เราขอแนะนำวิธีการทำบุญด้วยกา รสวดมนต์ภาวนา แต่ต้องเป็นแบบนี้เท่ๅนั้น

หากชีวิตมันไม่ราบรื่นแนะนำจุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้งขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ทำง่ายมากซึ่งเหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังเจอกับปัญหาเข้ามามากมายหนี้สินเองก็เยอะจนแก้ไม่ตกเลย

เพียงธูป 36 ดอก ที่หมายถึงการไหว้ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้นโดยมี 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินอบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 ซึ่งพอรวมแล้วก็ได้ 36 ชั้นและจะต้องมีดอกบัวสัก 1 กรัมนำไปถวายที่ศาลหรือเอาไว้บูชาพระในบ้านก็ได้เหมือนกัน

ให้จุดธูปแล้วกล่าวตามนี้

สัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเตอุกาสะทะวารัตตะเย นะกะตังสัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเตอุกาสะขะมามิภันเตหากข้าพเจ้า(บอกชื่อตัวเอง)

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธพระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรม

แก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดจนบริวา รที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวร รณะสุขะพละลาภยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใด

ขอให้มลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง

(หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบา รมี)หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้

ขอถอนความอาฆาตพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนsกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทอญ

วิธีการแก้การเงินติดขัดหนี้สินล้นตัว ด้วยธูป 16 ดอก

เริ่มจากการท่องนะโม 3 จบจากนั้นตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาและเทพยดาที่คุ้มครองที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในที่นี้รวมถึง

พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนเจ้ากรรม นายเวร เจ้าบุญ นายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะตาทุกชาติที่เคยผูกพันมาขอให้รับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีการทั้งในอดีตและปัจจุบันหลังจากนั้นก็พูดว่า

ข้าพเจ้า (บอก ชื่อกับนามสกุล) ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณ

เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้าหรือคำสาบใดอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับ หมดสิ้นไป

ด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตา และประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

และขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอะและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธร รมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ

เป็นการขอขมาที่ทำง่ายทำแล้วสบายใจทำแล้วชีวิตจะเริ่มมีสิ่งดีๆเคลื่อนเข้ามาหาห นี้สินจะลดลงเรื่อยๆมีเงินสำหรับปลดหนี้ได้เร็วมากปัญหาชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

แหล่งที่มา : sara1000update.com , agenews.net

เรียบเรียงโดย : tubesmile.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

หมอช้างทักแรง!! ดวงชะตาเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อ 2 ราศี รู้แล้วให้ระวัง

หลายคนรู้จักกันดีกับ หมอช้าง ทศwร ศรีตุลา ต้องบอกว่าเป็นหมอดูที่แม่นมากๆ มีชื่อเสียงอันดับ…